# Imię CenaZmiana 24HKapitalizacja RynkowaObjętość 24HWykres cen(7D)

Jak Wygląda Walidacja Transakcji XRP: Wyjaśnienie Consensusu XRP

XRP od Ripple to zasób unikatowy pod wieloma względami w porównaniu z innymi kryptowalutami dostępnymi na rynku. W przeciwieństwie do większości znanych zasobów krypto zajmujących listę dziesięciu największych cyfrowych zasobów handlowych, XRP jest tokenem. Co więcej, XRP nie zapewnia walidacji transakcji przez kopanie, zamiast tego wykorzystując unikatowy protokół consensusu (ang. zgody), który definiuje potwierdzanie i walidację transakcji przeprowadzanych przez XRP. Jak waliduje się transakcje XRP i z jakiego rodzaju consensusu korzysta XRP?

XRP od Ripple i Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA)

XRP od Ripple korzysta ze specjalnie zaprojektowanego protokołu znanego pod nazwą Ripple Protocol Consensus Algorithm, w skrócie RPCA. RPCA działa przez aplikację na wszystkie węzły wspierające sieć, co kilka sekund, przez co pozwala na szybkie transakcje nie zajmujące więcej niż 5 sekund. Stosując RPCA, sieć Ripple może zagwarantować, że utrzymana jest poprawność sieci. Kiedy występuje zgoda (consensus) na transakcję, obecnie wykorzystywaną księgę uznaję się za zamkniętą, co czyni z niej ostatnią zamkniętą księgę. Na protokół składa się kilka komponentów: serwer, księga, zamknięta księga, i ostatnio zamknięta księga. Księgę zamyka się gdy osiągnięta jest zgoda, a transakcja przeszła walidację. Zamiast wykorzystywać kopiących, tak jak Bitcoin czy Litecoin, czyli kryptowaluty wykorzystujące protokół Proof of Work, XRP korzysta z walidatorów weryfikujących transakcje.

W Jaki Sposób Walidatory Weryfikują Transakcje XRP?

Dowolna firma czy bank może przyjąć rolę walidatora sieci Ripple, w ten sposób uczestnicząc w procesie weryfikacji transakcji, z XRP jako środkiem pośrednim. Walidatory są ważnymi uczestnikami księgi XRP i aktywnie uczestniczą w procesie zgody aby zapewnić szybką i bezpieczną walidację transakcji. Równocześnie, walidatory utrzymują zdecentralizowaną naturę księgi, zapewniając brak podwójnego wydawania i zabezpieczając sieć. Walidatory korzystają z komputerów związanych z globalną siecią Ripple i XRP. Gdy wszystkie węzły zgodzą się na walidację transakcji, uznaje się ją za potwierdzoną i przetworzoną. Każda przetworzona transakcja niesie dane, takie jak koszt transakcji, czas, saldo między kontami, oraz inne ustawienia sieciowe.

Sieć korzysta z węzłów walidatorów oraz śledzących. Węzły śledzące zbierają informacje o transakcji i wysyłają je do węzłów walidatorów, a także raportują stan księgi. Węzły walidatory zmieniają stan transakcji przez walidację i powiadamianie klientów o stanie transakcji w trakcie wykonywania działań opisujących węzły śledzące. Wszystkie węzły muszą zgodzić się na transakcję aby zmienić jej stan na ukończony i zweryfikowany. W ten sposób, XRP jest w stanie utrzymać decentralizację i osiągnąć consensus bez potrzeby procesu kopania.

Close Menu